top of page

OM OSS

Selegrend Barnehage holder til i koselige lokaler i Åsligrenda. Den opprinnelige løen ble bygget om og renovert for en del år tilbake, men er likevel en barnehage med særpreg og sjel.

Barnehagen drives som en stiftelse og styret består av fire foreldre. Styret arbeider tett sammen med daglig leder i forhold til driften av barnehagen. Samarbeidsutvalget (SAU) har jevnlige møter og tar opp ulike saker som gjelder driften av barnehagen. De er et kontaktskapende organ, og i SAU er eier, personalet og foreldre representert med likt antall medlemmer. Selegrend Barnehage er to-avdelings barnehage med plass til 27 enheter.

Barna liker å besøke hverandre på tvers av avdelingene, noes som bidrar til at alle blir kjent og trygge på hverandre.

selegrend  utenfor.webp

BARNEHAGENS FORMAL

O

SOSIAL KOMPETANSE

 

Sosial kompetanse er en forutsetning for å fungere sammen med andre. Personalet skal legge til rette for at alle skal føle seg viktige og betydningsfulle, og legge til rette for positive samspill og vennskap. Vi skal støtte barna i å utvikle god selvfølelse/mestring, samtidig som de lærer å lytte til andres behov/følelser og meninger.

OMSORG

 

Barna skal oppleve å bli respektert, sett og hørt. Vi voksne skal ta oss tid til å møte de der de er. Vi skal støtte og legge til rette for gode relasjoner mellom alle i barnehagen.

PSYKOSOSIALT BARNEHAGEMILjø

 

Barna skal kunne oppleve en trygg hverdag i barnehagen uten å bli mobbet. Vi har nulltoleranse for mobbing og jobber aktivt for å foebygge ved å ha fokus på lek, sosial kompetanse og vennskap. Vi har små lekegrupper/samlinger der alle kan få uttrykke seg og vise hvem de er.

lEK og læring

 

To begreper som går i hverandre. Barnehagen skal være en arena  som fremmer barns lyst til å leke, lære, utforske og mestre.

snow_kids.webp

OMRåDET

Barnehagens uteområde består av en fotballbane som blir brukt til ballspill, sangleker, sykling, og frilek. Vi har en lekeplass med sandkasse og ulike lekeapparater.

 

I borrettslaget er det flere mindre lekeplasser som vi jevnlig bruker, og om vinteren har vi en flott akebakke rett utenfor barnehagen som vi benytter. Ellers er vi opptatt om å bruke nærmiljøet når vi skal ut på tur eller diverse utflukter.

Her i Åsane er det mange flotte steder å ta med seg barna til f. eks skogen bak Storåsen og Kolåsen Skole, borte i myrdalsskogen eller lekeplasser i nærheten.

bottom of page