top of page

AKTIVITETER

I hverdagen har vi blant annet samlingsstunder, inne- og utelek, formingsaktiviteter, førskolegruppe, tur i nærmiljøet og aktivitet i Rollandshallen.

SAMLINGSSTUNDER

Vi prater om ulike temaer, og bruker sang, musikk og bøker som en del av samlingen. Når vi forteller eventyr bruker vi noen ganger konkreter for en mer helhetlig fortellerstund. Med samlinger ønsker vi at barna bl.a skal utvikle språklig bevissthet, god uttale, oppleve humor og glede, lære nye ord, uttrykk og begreper.

Dette skal bidra til større evne til å uttrykke sine følelser og tanker i samspill med andre og til å bidra/delta i lek. Vi har også en dagstavle som blir brukt. Den viser hva vi skal gjøre for dagen, hvilket vær det er ute, hva vi skal kle på oss når vi går ut og hvilke aktiviteter de vil begynne dagen med.

FøRSKOLEGRUPPE

En gang i uken har vi førskolegruppe. Vi arbeider med finmotoriske ferdigheter som klipping/liming, tegning some er med på å bedre blyantgrepet. Vi vil også jobbe med aktiviteter som styrker språket i hverdagen. Lese bøker, rim og regler, lage historier sammen med fortellerkort, og bruker konkreter sammen med bøker/eventyr for økt forståelse for begreper i hverdagen.

GYM

Vi er så heldige at vi får låne Rollandshallen en dag i uken. Der har vi tilgang til ballsal, gymsal og en liten klatrevegg. Både små og store ser frem til dagen vi skal på gym.

Vi har ballaktivitet, innebandy, sangleker, ringer i taket, matter og turne på, o.l.

Håndlagde figurer av pinnsvin som prukes til samlingsstund.
img_20220624_103345.webp
samling 2.webp
Barn som maler i barnehagen
Barn som slenger seg i tau i en gymsal.

UTFLUKTER

Vi benytter Åsane bibliotek når vi har mulighet. Der leser vi, låner med oss bøker barna liker eller noe vi skal bruke til temaarbeid i barnehagen. Vi får også tilbud om å gå på kino der.

I løpet av barnehageåret har vi utflukter til VilVite, teaterforestillinger på Barnas Kulturhus, tar banen til Fløien, skog/lekeplasser i nærmiljøet.

FORELDREARRANGEMENTER

Påskefrokost, Julefrokost med Luciatog og sang, Sommerfest.

Barnehagebarn på tur rundt andedammen i Åsane.
bottom of page